Skola anmälde mobbning sent

Barn- och elevombudet anser att en skola i Kalmar brustit i sin skyldighet att anmäla mobbning.

Redaktionen

Redaktionen

Kl.18:41, 14 oktober, 2014

En elev på en skola i Kalmar upplevde att den blev mobbad av två andra elever som frös ut, talade illa om och skrev elaka mejl och sms till hen. Elevens föräldrar hade vid ett flertal tillfällen samtal med skolan men kränkningarna fortsatte.

Föräldrarna valde då i juni att göra en anmälan om kränkande behandling till barn- och elevombudet, en del av Skolinspektionen.

Skolan, har genom huvudmannen Kalmar kommun skrivit ett yttrande där man anger att man inte upplever att eleven har kränkts utan att det handlar om en konflikt mellan eleven och två andra som pågått länge.

Barn- och elevombudet skriver i beslutet att det är elevens egen upplevelse som är det viktiga – en elev behöver inte vara mer utsatt än någon annan för att det ändå ska röra sig om kränkande behandling.

De anser dock att det inte går att bevisa att kommunen brustit i sitt skyldighet att utreda och åtgärda fallet av mobbning. Däremot borde skolan i ett mycket tidigare skede borde anmält att eleven kände sig kränkt, skriver barn- och elevombudet.

Kalmar kommun får därför ett föreläggande om att snarast vidta åtgärder så att personal direkt underrättar rektor om en elev känner sig kränkt och att rektor för det vidare uppåt.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel