Gymnasium kämpar för få driva vidare sjöfartsprogram

Praktiska Gymnasiet i Kalmar ville fortsätta med sitt sjöfartsprogram i Kalmar, men fick i september nej från Skolinspektionen. Nu överklagar man till förvaltningsrätten.

Redaktionen

Redaktionen

Kl.15:06, 29 oktober, 2014

Praktiska Sverige AB har i Kalmar drivit ett sjöfartsprogram på gymnasienivå med riksintag sedan 2008. I september i år sa Skolinspektionen nej till att låta företaget fortsätta som huvudman för utbildningen.

Anledningen är att företaget har haft många och allvarliga brister på flera av sina skolor runt om i landet. Bland annat fick Praktiska i Tumba stänga omedelbart vid en tillsyn för ett år sedan. Skolinspektionen har även haft en tillsyn av skolan i Kalmar, men de bristerna som uppdagades har bedömts som åtgärdade. Den sammanvägda bilden av företaget fick dock inspektionen att avslå ansökan.

I sitt överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm yrkar Praktiska på att Skolinspektionens beslut upphävs. Företaget understryker att man redan bedriver utbildningen och att bristerna som påpekats har åtgärdats och att brister på andra skolor inte ska påverka ärendet i Kalmar negativt.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel