Barn avled vid förlossning – läkare gör anmälan

Trots stora problem under en förlossning tog det lång tid innan en läkare tillkallades. Barnet förlöstes med kejsarsnitt, men avled bara timmar senare. Länssjukhuset i Kalmar har därför anmält sig själva enligt lex Maria.

Redaktionen

Redaktionen

Kl.12:18, 10 november, 2014

Barnmorskan såg att fosterövervakningen under pågående förlossning var svårtolkad och enligt sjukhusets rutiner skulle då läkare ha tillkallats, men det skedde inte.

Övervakningen kopplades bort i en dryg timme och när den kopplades på igen kunde man se vissa avvikelser, men man avvaktade ytterligare med att tillkalla läkare.

Fostrets hjärtverksamhet blev sedan långsammare och då tillkallades läkare. Man upptäckte att fostervattnet var missfärgat och hjärtverksamheten hos fostret försämrades än mer vilket gjorde att man förlöste barnet omedelbart med kejsarsnitt. Barnet var svårt medtaget och avled efter några timmar trots intensiva insatser.

Hade läkare, i enlighet med rutinerna, tillkallats tidigare kunde det ha lett till att förlossningen kommit till stånd tidigare. Med anledning av det har chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar gjort en Lex Maria-anmälan.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel