Böda Sand vill driva Stensö camping

Nio intressenter har nu lämnat anbud på att få driva Stensö camping. Anna Barkevall, vd för Böda Sand bekräftar att de lämnat ett anbud. "Vi vill driva Stensö camping, men nu är det upp till dem som bestämmer" säger hon.

Andreas Åberg

Andreas Åberg

Kl.11:40, 10 mars, 2015

Böda Sand vill driva Stensö camping
Nio spekulanter har lämnat anbud att få driva Stensö camping. Foto: Arkiv

I fredags tog tiden för att lämna anbud på att få driva Stensö camping slut. Kalmar kommun har fått in totalt nio stycken anbud från både lokala och nationella bolag som vill driva campingen i framtiden.

Anna Barkevall, vd för Böda Sand är fåordig men bekräftar att man lagt ett bud.

– Ja, det stämmer. Vi vill driva Stensö camping, men nu är det upp till dem som bestämmer, säger hon.

Kalmar kommuns beslut om vilka som blir ny ägare av Stensö camping kommer i slutet av mars, men redan i mitten av nästa vecka ska man ha valt ut de tre bästa buden.

– Det är ett svårt val. De anbud vi fått är väldigt seriösa och det känns som att budgivarna har ansträngt sig. Det känns jättebra, säger Benny Wennberg, chef på serviceförvaltningen i Kalmar.

Vad tittar ni på när ni tar ett beslut?
– Vi har en modell för hur vi vill att verksamheten ska drivas. Givetvis är priset viktigt, utöver det är det viktigt att kunna presentera hur man vill driva verksamheten och också hur man vill föra utveckligen av campingen framåt.

– Vi vill också att de ska kunna presentera ett förhållningssätt till vår egen detaljplan för campingen. Det är till exempel aktuellt att bygga fler stugor. Det är ett långt arrendeavtal så det är viktigt att vi väljer rätt.

De som tar över ägandet av Stensö camping kommer ingå ett 35 år långt avtal med kommunen om ägandet av marken.

Anna Barkevall vill inte gå in på detaljer kring Böda Sands bud innan något är klart men säger samtidigt att de har fokuserat på långsiktighet i budet.

– Vi har tryckt på det vi är bra på. Att göra saker från grunden och att driva verksamheter på lång sikt. Är de ute efter stora investeringar på kort tid så är vi nog inte rätt val, säger hon.

FaktaTurerna kring Stensö camping


2011: Campingens ägare Thomas Axeheim och hans bolag Stensö Camping och fritid AB slutar att betala in arrendet för campingen till kommunen. Man skyller på dålig likviditet i bolaget.


Februari 2013: Kommunen tröttnar när arrendet fortsätter att utebli och ansöker hos Kronofogden om avhysning. Thomas Axeheim bestrider avhysningen och ärendet tas upp i Kalmar tingsrätt.

26 februari 2014: Kalmar tingsrätts dom faller till kommunens fördel. Domen ger kommunen rätt att begära avhysning.

Mars 2014: Thomas Axeheim överklagar domen till Göta hovrätt.

November 2014: Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom. Domen överklagas inte till Högsta domstolen.

Februari 2015: Kommunen öppnar upp för intresserade att lämna anbud på att driva Stensö camping.

Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping som man tidigare har arrenderat ut till Stensö Camping AB som drivit den. Den upphandling som nu genomförs gäller själva campinganläggningen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel