Fredriksskansplanen: Lösning för skolidrotten utreds först nu

En lösning för skolidrotten när Fredriksskans bebyggs med bostäder saknas, menar kritiker. En analys över lokalbehovet för gymnasieskolorna framöver inleddes först i går – samma dag som samrådstiden tog slut.

Kaisa Andersson

Kaisa Andersson

Kl.09:39, 1 september, 2015

Fredriksskansplanen: Lösning för skolidrotten utreds först nu
Foto: Genrebild/Pixabay.com

Måndagen var sista dagen för fastighetsägare, föreningar, myndigheter och allmänhet att lämna sina synpunkter på det planförslag som tagits fram för Fredriksskansområdet.

Planen innehåller 200 nya bostäder i tre kvarter, en ny förskola, ett litet torg som blir entré till Fredriksskansområdet och grönytor för allt från picknick och spontanidrott.

LÄS MER: Bantat förslag för bostäder på Fredriksskans

Men kritiken mot planen har inte låtit vänta på sig. Av de 27 yttranden som kommit in under samrådet framgår att såväl fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på Fredriksskansgatan är negativa till förslaget – liksom föreningarna Kalmar AIK, Kalmar SK, Ängö BK och Kalmar gymnastikförening som förlorar större delen av sina träningsytor.

Även politiska partier, så som MP och FP är negativa till att området exploateras så att grönytor för skolidrotten försvinner – SD sträcker sig längre och säger att man inte vill att området bebyggs överhuvudtaget.

Skolungdomarna som har idrottslektioner på Fredriksskans är de som unisont utpekas som de stora förlorarna i det nuvarande planförslaget, av flera yttranden att döma. Om planen blir verklighet försvinner både B- och C-plan, och konstgräsplanen ersätts av en mindre plan för spontanidrott som inte lämpar sig för exempelvis fotboll och brännboll.

Gymnasieskolorna i Kalmar använder Fredriksskans fotbollsplaner och A-plan för friidrott totalt omkring 1600 timmar per läsår, enligt Gymnasieförbundets bedömning. Mellan april och oktober nyttjar omkring 3000 gymnasieelever planerna regelbundet.

I planförslaget nämns skolidrotten under ett kortare avsnitt, där kommunen skriver att viss del av skolidrotten kan förläggas på gräsplanen på Lindö och på en grönyta norr om Stagneliusskolan (som Gymnasieförbundet bedömer som olämplig och för nära bostäder).

I övrigt finns inga tydliga svar på var skolungdomarna ska kunna idrotta fortsättningsvis, inte heller från de instanser som borde veta: Gymnasieförbundet själva och Kultur och fritidsförvaltningen, som ansvarar för kommunens idrottsanläggningar.

Gymnasieförbundet skriver i sitt yttrande att planen behöver ta hänsyn till skolidrotten, men godkänner ändå förslaget. Likadant resonerar kultur och fritidsnämndens politiker.

En som är kritisk till bristen på underlag när det gäller just skolidrotten är Patricia Vildanfors (MP):

– Just skolidrottens behov är fortfarande inte tillgodosedda i planen, och vi måste ha mer grönyta frigjord. Det är också något som idrottslärarna påpekat. Jag har bett om utredningsmaterial flera gånger, men det har inte funnits något sådant. Det är ganska mystiskt, säger hon.

Under gårdagen inledde dock Kultur och fritidsförvaltningens tjänstemän arbetet med en analys över hur skolidrottsfrågan ska lösas – samma dag som samrådet tog slut. Bland annat ska man titta på hur mycket befintliga idrottsanläggningar används och vilka som eventuellt kan ersätta planerna på Fredriksskans.

Hur kommer det sig att detta utreds först nu?
– Vi fick uppdraget från Samhällsbyggnadsnämnden i juni, men har inte haft tid tidigare, säger Lolita Persson, förvaltningschef på Kultur och fritidsförvaltningen.

Är det inte rimligt att den här analysen borde varit med i kultur- och fritidsnämndens yttrande om detaljplanen?
– 
Nämnden tagit ett beslut om var man står i Fredriksskansfrågan. Den här utredningen är ett arbetsmaterial som vi ska jobba med. Det ska inte vara med i svaret på detaljplanen.

Varför inte?
– Det är inget yttrande, utan ett arbetsmaterial. Frågan om skolidrotten ligger inte på vårt uppdrag alls, utan det här är en fråga för gymnasieförbundet. Vi tillhandahåller anläggningar, och har hållit på med planen för Fredriksskans sedan 2007. Det här är ingen ny fråga.

Analysen över behoven för skolidrotten beräknas vara klar inom 10 dagar och kommer att lämnas till direkt samhällbyggnadsnämnden som underlag till beslut om planen på Fredriksskans.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Varningen inför Black Friday: ”Sunt att vara kritisk”

Novemberrean blir viktigare för butikerna. Samtidigt finns det risk för att bli lurad som konsument.

Matilda Larsson

Kl.13:46, 23 november, 2017

Varningen inför Black Friday: ”Sunt att vara kritisk”
Foto: Pexels.

Den 24 november 2017 är det dags för Black Friday, då många butiker under ett dygn sänker priserna på många av sina varor.

Black Friday som från början kommer från USA har blivit allt större i Sverige de senaste åren.

LÄS MER: Vit måndag – en motpol till köphetsen

Därför går nu Konsumentverket ut med en varning för att konsumenter inte ska bli lurade av butikerna.

”Var vaksam” skriver Konsumentverket på deras hemsida.

– Enkelt uttryckt får man inte lov att locka med låga priser om priserna inte är låga och det är varor man inte har, säger Niclas Ernebratt, jurist vid Konsumentverket.

Det innebär att butiken måste ha haft varorna i sitt utbud under en längre tid, samt att priserna ska vara rejält nedsatta.

– Som konsument tycker jag att främsta fokus bör vara på vilket pris produkten säljs för och vad man får för det priset. Och när det gäller ett påstått ordinarie pris är det nog sunt att vara aningen kritisk, säger Niclas Ernebratt.

Enligt en undersökning som Svensk Handel nyligen har gjort, planerar 45 procent av konsumenterna att handla under Black Friday. Störst genomslagskraft har Black Friday bland de yngre.

– I takt med att konkurrensen i handeln blir allt intensivare ser vi hur kampanjer och reor blir viktigare för att locka kunderna, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

I USA anses det vara startskottet på julhandeln och Sverige ser ut att följa mönstret. Över hälften av de som planerar att handla under Black Friday tänker köpa julklappar, enligt Svensk Handel.

– Försäljningen ökar i november på bekostnad av handeln i december. Det blir därför allt viktigare för handeln att även betrakta slutet av november som en del av julhandeln, säger Johan Davidson.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Tillsynsinsats mot kommunen – DO kräver svar

Diskrimineringsombudsmannen vill veta att Kalmar kommun gör vad som krävs för att förhindra trakasserier.

Magnus Jansson

Kl.13:40, 23 november, 2017

Tillsynsinsats mot kommunen – DO kräver svar
Foto: Arkiv

Just nu genomför Diskrimineringsombudsmannen (DO) en större tillsynsinsats riktad mot kommuner och landsting. Totalt 116 kommuner i landet berörs  – däribland Kalmar kommun.

Kommunerna har ombetts redovisa riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Begäran skickades ut i början av november. Senast i måndags, den 20 november, ska alla berörda kommuner ha lämnat ett skriftligt svar.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Inbrottslarm skrämde bort tjuv

Under onsdagen ska två villor på samma gata i Kalmar drabbats av inbrott.

Hanna Thulin

Hanna Thulin

Kl.13:30, 23 november, 2017

Inbrottslarm skrämde bort tjuv
Foto: Arkiv

Under onsdagen hade två villor på Kolbodagatan i Kalmar påhälsning. I det ena fallet ska inbrottet ha inträffat någon gång på dagen. Tjuven ska ha krossat en ruta och fått med sig elektronik i forma av iPads, mobiltelefon och dator samt en borrmaskin.

Senare på kvällen ska ytterligare en villa ha blivit utsatt. Detta huset hade dock ett larm som gick direkt till larmbolaget. Larmbolaget kunde se en misstänkt röra sig på film och kontaktade ägaren som i sin tur kunde meddela polis och be grannar att springa över. När grannarna kom till platsen var det ingen kvar. Det är oklart om det är något som saknas.

Polisen ska genomföra brottsplatsundersökning i de båda villorna under dagen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kalmarborna skuldsätter sig allt hårdare

Svenska hushåll lånar allt mer i förhållande till sina inkomster. Det visar en ny rapport.

Fanny Olsson

Fanny Olsson

Kl.11:51, 23 november, 2017

Kalmarborna skuldsätter sig allt hårdare
Foto: Arkiv

Den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll har ökat från 246 till 539 procent. Hushållen lånar alltså mer i förhållande till sin inkomst, och det beror till stor del på att bostadspriserna har ökat snabbare än hushållens inkomster, visar en ny rapport från Riksbanken.

– Vi ser att ökningen gäller för alla inkomst- och åldersgrupper, säger Peter van Santen, ekonom på avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken och en av rapportförfattarna, till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt rapporten är det stora skillnader på kommunnivå. Danderyd hade den högsta medelskuldkvoten på 539 procent vilket kan jämföras med landet lägsta på 156 procent i Olofström.

– Skuldsättningen är ojämnt fördelad geografiskt. Storstadsregionerna sticker ut och har betydligt högre skuldkvoter än andra delar av landet, säger Peter van Santen.

Av rapporten framgår att den genomsnittliga hushållsskulden för Kalmar län steg med 34 procent totalt från 321 (2010-2016).

Statistiken baseras på kreditinformation om samtliga låntagare som Riksbanken samlat in från de åtta största bankerna i Sverige.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Omfattande företagskris: ”berör hundratusentals”

Företagsbranschen kommer att ställas inför ett dilemma. "Riskerar en utbredd företagsdöd".

Matilda Larsson

Kl.10:26, 23 november, 2017

Omfattande företagskris: ”berör hundratusentals”
Foto: Pxhere.

Nästan fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre och cirka en sjättedel är 65 år eller äldre.

Det innebär att inom fem till tio år kommer tiotusentals företag att ställas inför ett dilemma; överlåtelse eller avslut, enligt Företagarnas nya rapport.

Det handlar om 47 000 företag i Sverige, med totalt 310 000 anställda som kommer påverkas.

– Med en åldrande företagarbefolkning riskerar vi i värsta fall att se en utbredd företagsdöd i många kommuner. Ägarskifte är en fråga som berör tusentals företag med hundratusentals anställda, och att de underlättas kommer vara avgörande för många företags fortlevnad, säger Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén.

Mer än var sjätte företag ser ett ägarskifte som troligt inom fem år och mer än var fjärde företag ser det som troligt inom tio år.

Var fjärde företagare uppger att de sannolikt kommer att lägga ner sitt företag snarare än att byta ägare, enligt Företagarna.

För många företag kommer det innebära en segdragen och besvärlig process att byta ägare och för vissa kommer det innebära att företaget läggs ner, enligt  Företagarna.

– I dag är det exempelvis skattemässigt missgynnat att överlåta sitt företag till en närstående jämfört med att sälja till en extern aktör. Det är ett problem eftersom många småföretagare ser familjemedlemmar som det naturliga valet för ägarskifte. Ett annat problem är kraven på att den tidigare ägaren inte får vara verksam i företaget. Det kan försvåra överlåtelse av kunder, processer och rutiner, säger Patrick Krassén.

Utmaningen med åldrande företagare skiljer sig åt i landet. I Kronoberg, Kalmar och Värmlands län är företagsledarna äldst medan Stockholms län och Norrbotten har de yngsta företagsledarna.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng