Ny simhall

Bro till Svinö om ny simhall hamnar vid Brofästet

Två tänkbara placeringar: Snurrom och Brofästet. I dag släpptes del två av simhallsutredningen.

Kaisa Andersson

Kaisa Andersson

Kl.20:00, 12 januari, 2016

Bro till Svinö om ny simhall hamnar vid Brofästet
Foto: Kaisa Andersson

Frågan om var en framtida ny simhall ska ligga ska nu ställas till Kalmars medborgare. På tisdagen fattade kommunstyrelsen beslutet att starta en medborgardialog där två alternativ ska stötas och blötas: Snurrom och Brofästet.

Flera olika alternativ har varit på tapeten tidigare: Allt från Kalmarsundsparken, Skälby och norr om Guldfågeln Arena har utretts.

Oavsett var simhallen hamnar kommer den att göra starkt intryck på den del av staden som väljs, säger Björn Strimfors, stadsbyggnadschef på kommunen.

– Vi tror att en simhall inte bara är en byggnad utan också en del av en stadsutveckling. Simhallen är en dragare för att utveckla en stad, säger han.

Vid Brofästet finns exempelvis tre olika tänkbara placeringar för en simhall, som man beräknar kommer ta upp en yta på 10 000 kvadratmeter. Antingen en skogsyta norr om Tennishallen, eller två olika placeringar på andra sidan vägen om Kalmar Nyckel, längs med Ängöleden.

En av anledningarna till att Brofästet blivit kvar som kandidat är den naturliga kopplingen till rekreationsområden vid kusten – och Svinö:

– Vi vill gärna ha sammanhängande gröna stråk, och Svinö är egentligen ett ganska outnyttjat område. Vi tittar på hur man kan koppla ihop det till ett större rekreaktionsområde, och då har vi en detaljplan 1969 som ger möjlighet att bygga en bro, säger Björn Strimfors.

En bro skulle i så fall gå ut strax norr om Ängö, tvärsöver Kullökläppen, och över till Svinö.

Men det alternativ som en majoritet av 24Kalmars läsare, och även vissa av politikerna i kommunstyrelsen redan nu öppet stödjer är en simhall i Snurrom.

Markområdet, där kommunen tänker sig att en ny stadsdel ska växa fram, är mer än dubbelt så stort som Södra staden i Rinkabyholm, där kommunen förra året beslutade om att klubba en detaljplan för 900 bostäder.

Redan i dag bor över 7000 personer inom en radie av fem kilometer från den plats där utredarna tänker sig att en simhall läggs – och det strategiskt bra läget är det som talar mest för denna placering.

Simhallen skulle kunna placeras strax söder om trafikplats Kalmar norra, och anslutningen till E22 från Norra vägen, enligt utredarnas ritningar. Man kan också tänka sig en ny hållplats för tåget på Stångådalsbanan som går i närheten.

Kalmarborna ska nu alltså få tycka till om båda alternativen, men hur den så kallade medborgardialogen ska gå till är inte klart än.

Däremot gör kommunalrådet Bertil Dahl (V) klart att det finns gränser för hur mycket kommuninvånarna kan påverka:

– Det är ingen folkomrösning vi genomför, det är viktigt att vi poängterar det. Utan det handlar om att vi inhämtar synpunker, men att vi politiker tar beslutet, säger han.

Elisabeth Gustavsson (S), ordförande i Södermöre kommundelsnämnd, där man har lång erfarenhet av medborgardialoger, lade till:

– En viktig fråga innan man måste ställa sig innan man genomför en medborgardialog är om frågan är påverkansbar – om jag som politiker är påverkansbar i den här frågan. Man ska inte ha bestämt sig innan, utan måste verkligen lyssna, säger hon.

Beslut om var simhallen hamnar kommer att tas senare i vår.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel