Löneexperten: ”Så får du högre lön”

Nu har fackförbundet Unionen kommit med sina bästa tips till hur du lyckas få upp lönen.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.08:41, 26 maj, 2016

Löneexperten: ”Så får du högre lön”
Foto: Pressbild

Enligt Unionen  är lönesamtalet en nyckel till att få högre lön.

– Förbered dig väl. Kontakta din fackklubb på arbetsplatsen eller fackets medlemsrådgivning för att få lönestatistik eller tips, säger Anna-Karin Mattsson, löneexpert på Unionen.

Här är Unionens åtta bästa tips för hur du lyckats i löneförhandlingen:

1) Finns det löneavtal på din arbetsplats? Om företaget omfattas av kollektivavtal finns ett löneavtal som ger dig och andra anställda rätt till löneökningar oavsett om företaget går dåligt eller bra.

2) Ta reda på vilka kriterier för lönesättning som gäller på företaget. Det är bra att ta en diskussion med din chef om hur lönekriterierna ska tolkas.

3)Skaffa dig en tydlig bild av vad du presterat under året. Ta fram konkreta exempel på hur dina arbetsuppgifter förändrats till att bli svårare, hur du fått utökade arbetsuppgifter och/eller ansvar samt på vilket sätt du uppfyllt och ibland överträffat de satta målen.

4) Följ upp tidigare utvecklingssamtal. Följ upp det du och din chef kommit överens om gällande arbetsinnehåll, kompetens, mål och förväntat resultat.

5) Var påläst om hur det går för företaget. Kunskap om företaget och dess ekonomi ger dig möjlighet att syna chefens argument. Rätt använt uppfattas det ofta positivt.

6) För att bedöma hur din lön ligger till i förhållande till andra är lönestatistik ett viktigt verktyg. På unionen.se kan du hitta marknadslöner för olika befattningar. Jämför med vänner i liknande yrken, tänkt dock på innehållet i en tjänst kan variera även om titeln är densamma.

7) Visa upp dina resultat på ett annat sätt om du inte tycker att chefens bild av dig är rättvis. Det är inte bara vid lönesamtalet du ska övertyga din chef om att du gör ett bra jobb och förtjänar lönehöjning, det arbetet pågår hela året.

8) Jämför dig inte med andra. Det är sällan framgångsrikt att klaga på att en kollega har en högre lön. Det kan finnas en mängd skäl till det. Du framstår mer som avundsjuk än som professionell och saklig.

Källa: Unionen

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel