Skolinspektionen granskar Kalmargymnasium

Som en del i genomgången av skolhuvudmän ska Plusgymnasiet i 15 olika kommuner – däribland Kalmar – få besök av Skolinspektionen.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.09:41, 26 augusti, 2016

Skolinspektionen granskar Kalmargymnasium
Foto: Arkiv

Skolinspektionens granskning av samtliga fristående och kommunala skolhuvudmän inleddes 2015 och ska vara klar nästa år. Utgångspunkten är elevens rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Tillsynen av Plusgymnasiets 15 skolor beräknas vara klar i oktober. Om det skulle upptäckas brister får skolan återkomma med svar till Skolinspektionen för hur de ska göra för att leva upp till skollagens krav.

Sedan är det Skolinspektionens uppgift att följa upp så att åtgärder vidtas. Det kan noteras att denna genomgång är rutinmässig och inte på något sätt speglar Plusgymnasiets verksamhet.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel