Statlig mötesplats för nyanlända öppnar i Kalmar

Integrationen ska effektiviseras. "Vi vet att projektet förenklar den nyanländes etableringsprocess".

Samuel Slättman

Samuel Slättman

Kl.10:32, 5 januari, 2017

Statlig mötesplats för nyanlända öppnar i Kalmar
På tisdag nästa vecka öppnar mötesplatsen. Foto: Pexels.

Röster för att snabba på integrationen i Sverige har funnits länge. På tisdag nästa vecka öppnar flera statliga myndigheterna en mötesplats för nyanlända i Kalmar.

– Jag är oerhört glad över att vi nu går in i nästa steg i arbetet med Mötesplatser. Vi vet att projektet förenklar den nyanländes initiala etableringsprocess genom att hen får träffa alla myndigheter vid ett tillfälle på ett och samma ställe, säger Elisabeth Hultengren, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Gemensamma kundfrågor på Försäkringskassan.

Mötesplatsen kommer finnas på Malmbrogatan 12 där bland annat Försäkringskassan redan håller till. De myndigheter som kommer finnas på plats för att hjälpa nyanlända är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Dessutom finns representanter från kommunen och landstinget på plats.

Liknande mötesplatser har sedan 2015 funnits i Ljusdal, Norrköping, Gävle, Växjö och Helsingborg.

– Min förhoppning är att de nya Mötesplatserna uppvisar lika goda resultat som de som redan finns på plats, säger Hultengren.

Enligt utredningar från myndigheterna av de redan existerande mötesplatserna upplever nyanlända en trygghet och kontroll över sin egen situation. Dessutom har konceptet i vissa städer förkorta ledtiden från tre till fyra veckor till fyra timmar.

FaktaSå går ett möte till på Mötesplatserna:

  1. Migrationsverket kallar nyanlända som fått uppehållstillstånd till ett delgivningssamtal på servicekontoret. Där möter en handläggare och en tolk upp.

  2. Arbetsförmedlingen tar emot den nyanlända och ett första etableringssamtal genomförs. Samtalet består bland annat av kartläggning av tidigare erfarenheter, översättning/bedömning av betyg och intyg samt ansökan om etableringsersättning.

  3. Servicekontoret stöttar den nyanlända att fylla i anmälan om Flyttning till Sverige (ansökan om svenskt personnummer), därefter skickas ansökan vidare till handläggare inom Skatteverket som fattar beslut. Den nyanlända får information om att söka id-kort när beslut om personnummer har kommit, vad det kostar och vilka handlingar som krävs vid ett utfärdande av id-kort.

  4. I mötet med kommunen kan den nyanlända få information om och hjälp med att ställa sina barn i kö för skola och förskola. Om behov finns kan den nyanlända ansöka om ekonomiskt bistånd. Kommunen erbjuder även den nyanlända svenska för invandrare (SFI) och övrig service som alla invånare kan ta del av.

  5. Den nyanlända räknas nu som inskriven i Sverige, även om personen fortfarande väntar på att få sitt personnummer från Skatteverket, och Arbetsförmedlingen har huvudansvaret.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel