BILDEXTRA: Så kan Rifa-tomten förvandlas till bostadskomplex

Samhällsbyggnadsnämnden har gett klartecken för 700 lägenheter, förskola, kontor och butiker.

Andreas Norinder

Andreas Norinder

Kl.19:23, 21 april, 2017

4 bilder
 • Skiss: Atrio Arkitekter
  Skiss: Atrio Arkitekter
 • Skiss: Atrio Arkitekter
  Skiss: Atrio Arkitekter
 • Skiss: Atrio Arkitekter
  Skiss: Atrio Arkitekter
 • Skiss: Atrio Arkitekter
  Skiss: Atrio Arkitekter

I september presenterades bostadsplanerna på det gamla industriområdet. Den övergivna Rifa-tomen har varit en skamfläck och byggnaderna har stått och förfallit under många års tid.

I veckan sa samhällsbyggnadsnämnden ja till detaljplanen som bland annat inefattar 700 lägenheter. Den ska nu ska ut på samråd och om allt går som planerat kan politikerna klubba detaljplanen i fullmäktige innan årskiftet

”Avsikten är att omvandla den till en blandad stadsdel med framförallt bostäder men också möjlighet till vårdboende, kontor och mindre lokaler samt en större matvarubutik.  Inom området ska även förskola möjliggöras och häkte i anslutning till det befintliga polishuset”, skriver nämnden i en tjänsteskrivelse.

Man föreslår att området ska få en struktur med smala gator samt ett torg som är anpassat för gående och cyklister. Det planeras också för ett parkområde av ”ängskaraktär” där det ska finnas utrymme för dagvattenhantering.

Atrio Arkitekter har tagit fram skisser och illustrationer över hur Rifa-området skulle kunna se ut i framtiden. De 700 lägenheterna ska byggas i flera etapper under cirka tio års tid.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel