Laddar

21 vittnesmål om sexuella trakasserier på Linnéuniversitetet

På tisdagen publicerades rapporten angående förekomsten av sexuella trakasserier på universitetet. - Foto: Arkiv

Efter #akademiuppropet – nu utreds trakasserier genom anonyma berättelser.

delningar

Linnéuniversitetet är ett av få universitet som har valt att genomföra en kampanj som svar på den akademiska världens egen Me Too-hashtag #akademiuppropet. Kampanjen gick ut på att samla in berättelser från medarbetare och studenter angående deras upplevelser av sexuella trakasserier. 21 rapporter har kommit in under våren och dessa har nu sammanställts i en rapport.

– Vi ska nu ta till oss resultaten och rekommendationerna för att förbättra rutiner, utbildning och vaksamhet. Här vill jag understryka hur vi alla har ansvar för att inte tolerera, förminska eller normalisera oacceptabelt beteende. Den akademiska kulturen ska vara respektfull för alla, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson i ett pressmeddelande.

För att analysera de inkomna svaren tillsattes en speciell arbetsgrupp. Cecilia Kjellgren som är forskare i socialt arbete var en av medlemmarna i denna.

– Bland annat handlar det om insatser för att öka kunskapen om hur man anmäler och vilket stöd som finns att få. Vi föreslår även en utbildning som riktar sig till chefer och skyddsombud för att öka kunskapen i de här frågorna, men också insatser för att öka kunskapen hos övriga medarbetare och studenter, berättar hon i samma pressmeddelande.

Idag (tisdag) publicerades en rapport på de sammanställda svaren. Ytterligare en rapport som Universitets- och högskolerådet, UHR, har blivit ålagda av regeringen att göra, där de kontrollerar hur lärosätena hanterar och förebygger misstänkta fall av sexuella övergrepp, kommer till årsskiftet.

Relaterade artiklar