Laddar

Asylsökande barn ska få börja skolan med en gång

Alliansen i Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar har en vision om att kunna upptäcka de flyktingbarn som kommer till Kalmar mycket tidigare för att kunna sätta dem i skolan med en gång. För att kunna göra detta till en verklighet lämnar de under onsdagen in en motion till kommunfullmäktige.

delningar

På onsdagen bjöd Alliansen i Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar in till en pressträff. Medverkande var även Richard Wykman, verksamhetschef för skolmottagningsenheten i Kalmar.

Alliansen har uppmärksammat att kommunikationen från Migrationsverket är långsam när det kommer till att informera angående antalet asylsökande barn som kommer till kommunen. De vill göra processen lättare för att snabbt få in asylsökande barn i skolvärden.

– Vi har pratat med asylsökande barn i högstadieåldern som har fått sitta sysslolösa i över ett halvår här i Sverige innan de får chansen att börja skolan, det är alldeles för lång tid, säger Pelle Sederkvist (M).

– Det är viktigt att barnen får komma in i systemet så snart som möjligt för att göra integrationen in i samhället lättare, säger Björn Brändewall (L).

Motionen går ut på att Alliansen vill att kommunen ska rikta sig direkt till de aktörer som driver asylboendena. Någon från kommunen ska få i uppdrag att med jämna mellanrum ringa upp varje asylboende för att fråga om det kommit in nya barn i skolåldern. Motionen nämner även att samma metod ska hjälpa till att hitta vuxna med relevanta yrkeskompetenser, bland annat lärare som kan hjälpa till i klassrummen.

En förutsättning för motionens utförande är att kommunen är villig att erbjuda barnen skola redan från dag ett trots att det inte är någon skolplikt förrän de fått uppehållstillstånd.

– Vi på skolmottagningsenheten är positiva till motionen. Vi pratar varje dag med nyanlända föräldrar och barn som vittnar om hur viktig skolan är i deras liv. De är glada över att skolan finns där för att kunna ta hand om och hjälpa deras barn, säger Richard Wykman.

Alliansen hoppas från stöd från den politiska majoriteteten.

– Vi känner att detta mycket väl kan bli en verklighet snart. Vi vet att majoriteten är öppen för förslag, säger Björn Brändewall (L).