Laddar

Bergkvarabuss: ”Vi växer organiskt”

Det har hänt en hel del med Bergkvarabuss från det att företaget grundades i Gökalund år 1975 till att idag ha blivit ett av Sveriges största bussbolag.

delningar

Bergkvarabuss grundades år 1975 i Gökalund i Bergkvara av bland annat Göran Mellström som fortfarande är aktiv som VD i företaget. Det hela började med två taxibilar och två bussar men har sedan dess vuxit till vad det är idag. Sedan år 1987 är huvudkontoret beläget ute vid Hansa City i Kalmar och för bara någon vecka sedan flyttade man in i en nybyggd utökad konstorsyta.

– Idag har vi 30 depåer, 18 verkstäder för tunga fordon och cirka 1 250 bussar som är centrerade till södra Sverige, säger Simon Sandberg, marknadschef Bergkvarabuss.

Den största delen av verksamheten består av upphandlad trafik, det vill säga trafik som körs på uppdrag av exempelvis Kalmar Länstrafik eller Skånetrafiken. Cirka 75-80 procent av verksamheten är stads, region eller skolbusstrafik.

– Men själen i Bergkvarabuss är charterbusstrafiken vilket är när vi kör på uppdrag av till exempel idrottslag, föreningar eller företag. Då kan resan gå både inom eller utanför landets gränser. Vem som helst kan hyra en buss oavsett om man ska köra gäster till ett bröllop eller ska ta en resa ner till Italien. Det är det som gör att man kan se våra bussar över hela Europa.

Till ganska nyligen var Bergkvarabuss även Sveriges största privatägda bussbolag men i höstas såldes 60 procent till infrastrukturfonden Cube II för att försäkra företagets efterlevnad. Man jobbar även ständigt med att köpa upp mindre bolag.

– Det händer mycket hos oss hela tiden. Vi har vuxit organiskt och sprider oss genom förvärv och utvecklar de områden som vi trafikerar, säger Simon.

Den största utmaningen som man ser både för företaget och branschen i stort är bristen på busschaufförer. Det kommer ut få nya chaufförer på arbetsmarknaden och det är en åldrande yrkeskår där många går i pension.

– Vi har ett stort behov av nya chaufförer. Det är ett väldigt social yrke där man träffar mycket folk. Vill man jobba under ”vanliga kontorstider” finns det det, annars kan man välja att jobba med längre turer där man kan vara ute flera veckor. Vi måste göra vad vi kan för att locka till oss fler chaufförer.

I Sverige åker man mer och mer kollektivt vilket är ett led i den nationella satsningen där målet är att fördubbla kollektivtrafiken från år 2006 till 2020.

– Fler och fler får upp ögonen för sättet att färdas via buss. Man väljer att göra det både för att det är bekvämt men även för att minska miljöpåverkan. Vad många kanske inte vet så håller busstrafiken just nu på att ställa om till fossilfria bränslen, här i Kalmar drivs stadsbussarna till exempel på biogas och i framtiden kommer vi få se många eldrivna fordon.

Hur påverkar den här miljöfokuserade omställningen er som företag? – Till våra verkstäder och depåer köper vi miljömärkt el från vattenkraft vilket är ett medvetet val från vår sida. Vi har också en väldigt modern fordonspark och är måna med att investera i nya bussar som har bättre motorer för både miljö och kunder.

I våras hamnade Bergkvarabuss på löpsedlarna när en av deras bussar var inblandade i en olycka i Härjedalen där tre skolelever omkom.

– Det är naturligtvis vår värsta mardröm. En fruktansvärd bussolycka där barn och ungdomar är inblandade, man finner inte ord. Det är klart att det har påverkat oss jättemycket och det har varit en tuff period för alla inblandade. Det pågår fortfarande ett antal utredningar kring olyckan och precis som alla berörda så inväntar vi naturligtvis utfallet, säger Simon.

Det är speciellt att ansvara för så många personer som färdas ute på vägarna varje dag.

– Vi har en väl utbyggd krishanteringsplan för om någonting skulle inträffa. Det måste man ha i förebyggande syfte. Just nu är det en väldigt tuff period för oss när den mörka delen av året kommer. Jag vet inte hur många reflexer vi har köpt som vi delar ut till framför allt skolbarn som vi kör. Väldigt många ute i trafiken syns väldigt dåligt, avslutar Simon.

Veckans företag Vet du något företag som du tycker att vi borde uppmärksamma? Tipsa oss genom att mejla redaktionen@24kalmar.se eller skriv till oss på Facebook.

Relaterade artiklar