Laddar

Beslutet: Därför ska tusen fåglar skjutas i Kalmar

Länsstyrelsen i Kalmar har beslutat att införa skyddsjakt på storskarven och upp mot 1 250 stycken förväntas fällas.

delningar

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutande under måndagen att det ska införas en skyddsjaktstorskarv i Östersjön inom Kalmar län.

Beslutet är taget eftersom skarven äter stora mängder fisk och därför anses vara till stor skada för fiskets väsentliga arter, storlekar och fiskeredskap. Det innebär betydande ekonomiska skador för de som bedriver fiske i området.

Högst 1250 skarvar får fällas. Det utgör ca 5 % av beståndets storlek i Kalmar läns brackvattenområde. Länsstyrelsen gör bedömningen att upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras genom skyddsjakten, säger Nisse Nilsson, kommunikatör för Länsstyrelsen i Kalmar län.

Jakten kommer främst att bedrivas vid fasta och rörliga fiskeredskap samt i fredningsområden för fisk knutna till åmynningar för att uppnå en skrämseleffekt på skarvarna.

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten krävs att den som nyttjar sig av beslutet redovisar resultatet. Därför ska jaktrapport lämnas snarast möjligt efter att en skarv har fällts.

Sponsrat inlägg

Mobilen tar plats i vår vardag

I dagens samhälle reagerar vi nästan mer på om någon inte pillar på sin mobil, än om man är upptagen med den.