Laddar

Därför är Kalmargatan avstängd

Så länge kommer trafiken att ledas om.

delningar

Den senaste tiden har Rimsmedsvägen som binder samman Funkabo och Berga varit avstängd. Anledningen är ett omfattande arbete med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar samt förstärka davattensystemet i Berga.

Vägen är helt uppgrävd och under tiden som arbetet pågår kommer trafiken att ledas om med orangea vägskyltar.

På sin hemsida meddelar Kalmar Vatten att arbetet med dagvattensystemet i Berga kommer pågå fram till hösten 2022. Etappen kring Rimsmedsvägen väntas pågå till vecka 9.

Relaterade artiklar