Dessa byggprojekt prioriterar kommunen

Kommunen ändrar om rejält i priolistan för att nå målet 2500 bostäder till år 2018.

delningar

Två gånger per år beslutar kommunstyrelsens planutskott vilka detaljplaner och projekt som ska prioriteras. Kommunen har som ambition att bygga 2500 bostäder varav 300 småhus till 2018 och det är därför många projekt på gång samtidigt.

De tre projekt som kommunen prioriterar högst just nu är att bygga om och ut Svanebergsrondellen, nybyggnation av hotell i Ölandshamnen och att möjliggöra byggnation av bostäder och förskola på Karlssons Äng, Tehuset 1 och 2.

Även arbetet med Södra Staden etapp 1, utbyggnad av Rinkabyholm österut, klättrar från plats 10 till plats 4 på priolistan.

1: Svanebergsrondellen, Svaneberg – Möjliggöra en representativ och funktionell entré till staden samt kunna tillgodose behov från ökande trafikmängder.

2: Hotell i Ölandshamnen, Kvarnholmen – Möjliggöra för nybyggnation av ett hotell med tillhörande verksamhet.

3: Karlssons Äng, Södra vimpeltorpet – Möjliggöra bostäder och skola,

4: Södra staden Etapp 1, Rinkabyholm – Utbyggnad av Rinkabyholm österut med bostäder, skola m m.

5: Spiggen 3 och 4 mfl, Norrgårdsgärdet – Möjliggöra för flerbostadshus söder om Gröndalsvägen och mindre bostadshus norr om Gröndalsvägen.

6: Kungsgårdsvägen, Oxhagen -Förtäta staden med fler bostäder längs med Kungsgårdsvägen och det utpekade stråket ”Diagonalen” i översiktsplanen.

7: Fågelsudd, Fågelsudd  – Möjliggöra utökning av byggrätter samt skapa möjlighet för fler bostadsfastigheter inom Fågelsudd stugområde.

8: Kapten Karlssons väg, Södra delen, Södra vimpeltorpet Ta ett samlat grepp om bebyggelsen vid södra Kapten Karlssons väg.

9: Norrliden Centrum, Norrliden Utveckla stadsdelscentrum med bostäder, handel m m.

10: Gamla Rifatomten, Oxhagen Möjliggöra omvandling till bostäder, handel m m.

11: Bad- och friskvårdsanläggning, Snurrom Bad- och friskvårdsanläggning samt översyn av verksamhetsområden i anslutning till bad- och friskvårdsanläggningen.

12: Lindsdals Centrum, Lindsdal Skapa förutsättningar för en utveckling av Lindsdals centrum med bl.a. bostäder i olika former, familjecentral och handel.

13: Falkenbergsvägen/ Stensbergsvägen, Tegelviken Förtätning av bebyggelsen längs Stensbergsvägens norra del med bostäder, vårdboende och verksamheter.

14: Ester bagerskas väg, Trekanten Möjliggöra bostadsbebyggelse i form av friliggande villor och eventuellt andra boendeformer.

15:Vallmon 17 Psykiatrin, Falkenberg -Möjliggöra förtätning med bostäder.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.