Laddar

Dieselcisternen på Tjärhovet kan rivas

Utan förvarning imploderade dieselcisternen – trots att den vid senaste inspektionen godkändes utan anmärkning.

delningar

För två veckor sedan imploderade en av Nynas AB:s dieselcisternerTjärhovet i Kalmar. 4 000 kubikmeter diesel riskerade att läcka ut och räddningstjänsten byggde upp skyddsvallar utifall cisternen skulle börja läcka.

Efter att cisternen tömts utan missöden inleddes en utredning för att ta reda på vad som orsakade implosionen.

”Det pågår en utredning för att ta reda på orsakerna till incidenten. Baserat på den utredningen kan beslut fattas om vilka åtgärder som skall vidtas för att förhindra en upprepning”, skriver Mikael Blank, operations manager vid Nynas Bitumen Nordic, i ett mejl till 24Kalmar.

Vilka är det som genomför besiktningen?

”Cisternen har inspekterats regelbundet av ett oberoende besiktningsorgan enligt gällande regelverk. Vid senaste inspektionen godkändes cisternen utan anmärkning”.

Vad händer med cisternen nu? 

”Olika reparationsmetoder utvärderas för närvarande. Först därefter kan beslut fattas om tanken ska repareras eller om den skall rivas och ersättas med en ny tank”, avslutar Blank.

Relaterade artiklar