Laddar

Ekoägg har mer miljögifter än vanliga ägg

Sedan i höstas är det känt att det finns mer miljögifter i ekologiska ägg jämfört med vanliga ägg. Orsaken är okänd med Livsmedelsverket ska via prover spåra källan till två gifter.

delningar

Ägg under påsken är en gammal tradition och samtidigt ökar konsumtionen av ekologiska ägg. Livsmedelsverket kom i höstas med en rapport som visade att de ekologiska äggen innehöll förhöjda värden av gifterna PCB och dioxin.

De ekologiska äggen har tre gånger mer gift än vanliga ägg men halterna är under vad som anses vara säkert att äta. Varför ekoäggen innehåller denna halt av gift finns det ingen förklaring till än.

– Arbetshypotesen är att det har att göra med fodersituationen, säger Petra Bergkvist på Livsmedelsverket till TT.

Från Livsmedelsverkets sida ska man genomföra ungefär 20 provtagningar för att komma underfund med vad gifthalterna beror på.

– Men vi har inga resultat än så länge, säger Petra Bergkvist.

Det finns teorier om att hönsen har fått gift via foder innehållandes fiskmjöl med gift som spritts i havet.

– Vi är inte riktigt övertygade om det. Vi har inte hittat några överträdelser av de gränsvärden som finns för hönsfoder. Näringen har arbetet väldigt hårt med det här och har tagit väldigt mycket prover, säger Kjell Wejdeman, som ansvarar för analyser av hönsfoder på Jordbruksverket.