Laddar

Facket slår larm – akuten ansträngd på sjukhuset i Kalmar

Vårdförbundets ombud slår larm: läget på akuten på länssjukhuset i Kalmar är ohållbart när det kommer till raster och ledighet.

delningar

Ett skyddsombud från Vårdförbundet har i juli rapporterat in flera brister från akuten på Länssjukhuset i Kalmar som måste förbättras. Bristerna rör främst ledighet och vila samt att kompetens saknas. Om inte förbättring sker kan Arbetsmiljöverket kopplas in. De tre punkterna där förbättring bör ske är:

– Få möjlighet till raster, ledighet och semester.

– Följa arbetstidslagen gällande dygnsvila och veckovila

– Få rätt bemanning med rätt kompetens för att klara verksamhetens behov

I ett svar från avdelningschefen på akutkliniken, Anna-Carin Erwén, framgår att hon inte håller med i kritiken i två av punkterna. Däremot ska personalens möjlighet till matrast förbättras och systemet för hur man fyller upp sjukluckor möjligtvis förändras.

24Kalmar har sökt Anna-Carin Erwén för en kommentar.

Relaterade artiklar