Laddar

Fler får ersättning för försenade bussar

Om bussen är mer än 20 minuter sen till slutdestinationen så kan resenären få ersättning för resan. Det är något som många Kalmarbor har utnyttjat under 2016.

delningar

I april 2016 ändrades resevillkoren för resenärer inom kollektivtrafiken. Om du blir mer än 20 minuter försenad till din slutdestination så har du rätt till ersättning, innan låg gränsen på 30 minuter.

– Det är stor ändring till förmån för resenärerna, säger Katharina Seijsing, KLT:s basenhetschef för linjetrafik till Östra Småland.

Kalmar Länstrafik har märkt av de nya villkoren vilket har lett till att fler har fått ersättning i efterhand för försenade bussresor jämfört med tidigare.

Under 2016 hade KLT 4 182 utbetalda förseningsersättningsärenden. Det var betydligt fler än 2015 då antalet ärenden var 3 520 stycken. Ärenden som fått avslag finns inte med i statistiken.

Under 2015 betalade KLT 391 000 kronor i förseningsersättningar. Förra året landade totalsumman på drygt 605 000 kronor, skriver Östra Småland.

– Målsättningen är att all trafik ska komma fram i rätt tid. Men vi kan inte rå för om det blir storm eller om det sker en trafikolycka. 76 procent av alla turerna är i tid eller högst tre minuter sena, säger Katarina Seijsing.

Den som vill ha ersättning för försenad resa kan fylla i ett formulär på KLT:s hemsida eller ringa deras kundtjänst.

Relaterade artiklar