Laddar

Förskola måste förbättra brandskyddet

Stora delar av byggnaden saknar brandvarnare som upptäcker tidig brand. Nu måste förskolan vidta åtgärder.

delningar

Det var vid en kontroll i slutet av januari som räddningstjänsten ansåg det motiverat att skriva ett tillsynsföreläggande mot en förskola i Kalmar kommun.

Man bedömde att brandskyddet var för dåligt och nu måste åtgärder vidtas snarast. Vid kontrollen var förskolans brandvarnare ur funktion.

”Detektorernas placering medför att stora delar av byggnaden helt saknar anordning förtidig upptäckt av brand, däribland byggnadens båda sovsalar”, står det i räddningstjänstens protokoll.

Man rekommenderar förskolan att installera ett helt nytt utrymningslarm för att gällande lagar och regler ska kunna uppnås.

Räddningstjänsten kommer att genomföra en uppföljande kontroll hos förskolan.

Relaterade artiklar