Laddar

Fortfarande tar mammorna ut flest föräldradagar

Trots möjligheten att dela lika tar kvinnorna ut störst del av föräldrapenningen.

7 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Redan 1974 infördes föräldrapenningen med tanken att båda föräldrarna skulle kunna kombinera arbete med familj. Precis efter införandet tog endast en procent av männen ut sina dagar. Även om det det blivit mer jämställt med åren är det fortfarande kvinnorna som tar ut störst andel föräldrapenning, vab och barnbidrag för sina barn.

Ett av skälen till att Försäkringskassan går ut med information om föräldraförsäkringen är för att kvinnor som är borta från arbetsmarknaden riskerar försämrade karriärmöjligheter. Det kan i sin tur leda till sämre löneutveckling, livsinkomst och pension.

Alexandra Wallin, som är chef på avdelningen för Barn och familj, menar att statistiken talar för sig.

– När man tittar på fördelningen mellan dem som får ersättning från Försäkringskassan för att ta hand om sina barn blir det tydligt att kvinnor fortfarande tar ut flest ersättningsdagar. Det kan vi se genomgående på alla våra vård- och omsorgsförmåner, säger hon i ett pressmeddelande.

Även om utvecklingen går åt rätt håll, går det långsamt. 2017 tog papporna ut 28 procent av de utbetalade föräldrapenningdagarna. Sedan lagändringen om delat barnbidrag trädde i kraft 2014 har andelen kvinnor som mottar ersättningen minskat från 88 till 76 procent och andelen män på motsvarande sätt ökat från 12 till 24 procent.

– Det vi ser har haft störst effekt på fördelningen är när det har införts lagändringar som bygger på att föräldrarna ska dela, säger Alexandra Wallin.

Fakta: 

Mäns uttag av föräldrapenningdagarna var 28 procent 2017 och 72 procent av dagarna togs ut av kvinnor.

Under 2017 gick 62 procent av de utbetalade vabdagarna till kvinnor och 38 procent till män.

Under 2017 var 83 procent av mottagarna av underhållsstöd kvinnor och 17 procent män.

Av de som fick vårdbidrag under 2017 utgjorde kvinnor 84 procent av mottagarna och män 16 procent.

Källa: Försäkringskassan.