Laddar

Grannar överklagar: ”Aldrig accepterar vi detta i fem år till”

De boende på Tellusvägen i Berga bostadsomåde ser inte fram emot ytterligare fem år med en industritomt som granne.

delningar

I två och ett halvt års tid har Kalmar Vatten använt grönytan vid Tellusvägen som en förvaringsplats för material, verktyg och fordon samt bearbetning under arbetet med renoveringen av vattenledningsnätet i området.

Nu önskar Kalmar Vatten förlänga det tidsbegränsade lovet i fem år trots att arbetet i just det bostadsområdet är avklarat. Detta uppskattas inte av de boende runt Tellusvägen som har överklagat beslutet. Så här skriver en av grannarna i sin överklagan:

Aldrig accepterar vi detta i fem år till! Det känns som vi helt plötsligt bor i ett industriområde!

Det finns flera återkommande faktorer som de boende tar upp. Bland annat har man tröttnat på den höga ljudnivån och alla tunga transporter som dagligen åker på vägarna där barn rör sig till och från skolan.

En familj har till och med fått post adresserad till Kalmar Vatten och ställer sig frågande vem på Kalmar Vatten som har uppgett deras postlåda som adress.

Då renoveringsarbetet flyttar bort från området anser man att det är orimligt att man väljer att ha kvar sin avlastningsplats vid Tellusvägen i ytterligare fem år vilket innebär att man i så fall kommer att ha bott mittemot något som liknar ett industriområde i 7,5 år. Istället vill man ha tillbaka grönområdet som är menat för lek och rekreation.

Så här uttrycker sig en av de boende på Tellusvägen i sin överklagan:

Det är nödvändigt att underhålla ledningsnätet som ligger i gatan och det är naturligtvis nödvändigt att som samhällsmedborgare ställa upp på behovet med förståelse och solidaritet. Men vi måste också solidariskt dela på de ansträngningar som krävs för att underhåll och förändringar ska kunna ske.

Relaterade artiklar