Laddar

Här är Kalmars nya gatunamn

Kommunstyrelsen har beslutat om sex nya gatunamn i området vid Karlssons äng i norra Kalmar.

delningar

2007 tillkom gatunamnen Ostindievägen och Sidenvägen, influerade av den dåvarande tänkta kinesiska etableringen i området. Kommunens tjänstemän föreslog dock att de nya gatunamnen skulle fortsätta med ”ämnet tyg”.

De nya gatorna i området får följande namn: Atlasvägen, Batikvägen, Bommullsvägen, Sammetsvägen och Silkesvägen.

En annan gata döps om till Kvarnkullevägen. Namnet är inspirerat av den väderkvarn som fanns på platsen i nästan 100 år.

I nuläget är marken oexploaterad, men det finns en godkänd detaljplan som ger möjlighet till byggande av cirka 400 bostäder.

Relaterade artiklar