Laddar

Här finns Kalmars sämsta vägar

Motormännen har granskat vägnätet.

delningar

För fjärde året i rad har Motormännens vägombud inspekterat och granskat kvaliteten på cirka 73 000 kilometer av vägnätet i Sverige.

Undersökningen visar att 1 procent av europavägarna, 0,7 procent av riksvägarna och 1,5 procent av länsvägar får underkänt. De bedöms ha så pass låg kvalitet att det är ”obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera”.

– Vi är mycket kritiska till att regeringen inte ens satsar medel på vägunderhåll så att det täcker inflationen. I den nationella planen för 2018–2029 menar Trafikverket att vägkvaliteten ytterligare kommer att försämras. Samtidigt höjs beskattning av personbilstrafiken varje år, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, i ett pressmeddelande.

Siffrorna för Kalmar län var något bättre än rikssnittet. Mängden underkända vägar för hela landet var 0,7 procent för riksvägar och 1,5 procent för länsvägar. För Kalmars del var resultatet 0,3 samt 1,5 procent.

”Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och att vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader”, skriver Motormännen.

Vägar i Kalmar kommun som fick kritik:

*Ölandsleden-E22, avfarten vid Berga industriområde. *Delar av Tallhagsvägen, Jägarevägen, Riddargatan och Adelgatan, Funkabo. *Delar av Södra Kanalgatan och Västra sjögatan, Kvarnholmen. *Delar av Stationsgatan och Olof Palmes gata. Här fanns underkända sträckor. *Delar av Södra vägen. Här fanns underkända sträckor. *Delar av Norra vägen och Skyttegatan, Malmen. *Delar av Kungsgårdsvägen och Stagneliusgatan, Malmen. *Erik Dahlbergs väg i höjd med Giraffen samt påfarten till E22. *Boholmsvägen samt en mindre del av gamla E22. *Delar av E22 i höjd med Ljungbyholm. *Delar av Mörevägen och Harbyvägen, Ljungbyholm. *Ölandsbron i höjd med Svinö och en bit in på Kalmarsidan.

Relaterade artiklar