Laddar

Hjärntumör missades – patient behandlades med järntabletter

Tumören konstaterades först efter två månader.

delningar

Det aktuella fallet gäller en 50-årig kvinna som uppsökte hälsocentralen efter att ha haft tilltagande svårigheter med balansen samt yrsel, gångsvårigheter och känselrubbningar.

Först trodde läkarna att symtomen berodde på smärta från nacken och lågt blodvärde och patienten behandlades därefter med järntabletter. Redan då borde en röntgen ha skett, menar chefsläkare Mattias Alvunger, vid landstinget i Kalmar, som har lex Maria-anmält händelsen.

Först efter upprepade kontakter med vården fick patienten remiss till röntgen av hjärnan – två månader efter den första kontakten.

Skiktröntgen av hjärnan påvisade en stor men godartad hjärntumör. Den opererades bort och det bedöms inte att utfallet av operationen påverkades av väntetiden. Däremot anses det att brister i journalföring och fördröjning av utredningen hade kunnat medföra risker för allvarlig vårdskada.