Laddar

Hjärtsjuk patient bortprioriterades vid ambulanstransport

Händelsen är anmäld enligt lex Maria.

delningar

En 58-årig kvinna ska ha insjuknat med andningssvårigheter och trötthetssymtom och sökte vård på sin hälsocentral där en EKG visade mycket snabb hjärtrytm. Läkaren konsulterade en kollega på sjukhuset varefter det bedömdes att möjligen blodpropp i lungorna kunde orsaka symtom.

Ambulanstransport planerades men kom efter diskussion med SOS Alarm inte att högprioriteras, vilket medförde att patienten fick vänta på hälsocentralen. Tillståndet förbättrades något under den tiden och en anhörig erbjöd sig att köra in henne till sjukhuset i stället för att vänta på ambulans, vilket läkaren samtyckte till.

På sjukhuset försämrades patienten snabbt och det kunde konstateras att det rörde sig om en allvarlig rytmstörning av hjärtat med bakomliggande hjärtinfarkt.

Händelsen är nu anmäld enligt lex Maria då man menar att en ambulanstransport borde ha prioriterats. Patienten bedöms inte ha fått några men till följd av den felaktiga prioriteringen av transport, men det har funnits en risk för allvarlig försämring utan adekvat övervakning eller möjlighet till behandling under den transporten som nu blev av.

Relaterade artiklar