Högt förtroende för sjukvården – näst bäst i landet

Fina resultat för Kalmar län i SKL:s senaste mätning.

delningar

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har redovisat årets jämförelser inom hälso- och sjukvården för andra året i rad.

– Rapporten är ett stöd för regionerna, men bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet, resultat och effektivitet, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

I rapporten visas tillgänglighet, kostnader, patienters erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården. Men också medicinska resultat för stora sjukdomsgrupper. Regionernas resultat jämförs med varandra i en öppen jämförelse.

– Den är ett stöd för oss. Vi har en lång tradition av att ha en öppenhet och visa resultat. Det är det vi gör här. Det är ett sett för oss från ledningen att kunna ha fokus på resultat där kvalitet och effektivitet visas. Vi har i Region Kalmar län väldigt högt satta mål. Vi vill ha Sveriges bästa kvalité tillgänglighet och säkerhet. Detta ger oss ett sätt att kunna jämföra oss med andra regioner , förklarar Ingeborg Eriksson, regiondirektör vid Region Kalmar län.

Region Kalmar län kan sträcka på sig när man ser över resultaten som redovisats. När det kommer till förtroendet för sjukvården placerar sig Region Kalmar län som näst bäst i riket efter Jönköping.

– Man kan se vilka fina resultat vi har både när det gäller förtroendet för våra sjukhus men också hälsocentraler. Det är vi väldigt glada och nöjda över. Så här har det sett ut under ett antal år, vi ligger i topp här helt enkelt.

Ingeborg Eriksson, regiondirektör, har all anledning till att vara nöjd med de resultaten som SKL presenterat.

En siffra som också sticker ut är antalet slutenvårdsplatser per invånare. Där har Kalmar län det högsta antalet. En faktor som påverkar är dock medelåldern som är ovanligt hög i länet.

Kalmar läns invånare har annars väldigt högt förtroende och bedömning av vården. Även när det gäller patienters uppfattning om att den vård som behövs finns tillgänglig. Dock ligger man sämre till när det gäller sjukvårdsrelaterad dödlighet.

En annan, på riksnivå, omdiskuterad fråga är när det gäller tillgänglighet och väntetider. Där ligger Kalmar län också bra till även om man inte är med i toppen.

I botten låg Region Kalmar län dock när det kommer dödligheten efter stroke. Kalmar har under flera år varit allra sämst i landet, man har helt enkelt haft högst dödlighet. Något man vet om men har svårt att förklara.

– Det är inte bara relaterat till sjukvården. Där är det många faktorer som spelar in, bland annat levnadssätt, säger Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare.

FAKTA

Årets rapport fokuserade på åtta olika breda teman:

Omställningen till Nära vård

Patienters och befolkningens syn på vården

Tillgänglighet och väntetider

Säker vård

Resultat för stora sjukdomsgrupper

Kunskapsbaserad vård och måluppfyllelse i riktlinjer

Kompetensförsörjning

Ekonomiska resultat och kostnader

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar