Laddar

Hallengren presenterade vårbudgeten i Kalmar

Regeringen investerar 2,6 miljarder kronor i reformer – hit går pengarna.

delningar

På måndagen presenterade barn-, äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallengren (S) regeringens och Vänsterpartiets gemensamma vårbudget på äldreboendet Vänskapens hus i Norrliden.

Sammanlagt investeras över 2,6 miljarder kronor i nysatsningar. Stora poster som får tillskott är hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och Polismyndigheten.

– Vi kommer inte göra stora, ofinansierade varken reformer och framför allt inte stora skattesänkningar på bekostnad av välfärden eller statens finanser, säger Lena Hallengren.

Välfärden tilldelas totalt 1,5 miljarder. 350 av dem går till att förbättra äldrevården med hjälp av ny teknik, något som gläder äldreministern Hallengren.

– Det är så himla viktigt att vi sätter äldregruppen i centrum och i fokus. De här 350 miljonerna går till kommunerna för att helt enkelt erbjuda en verksamhet där äldre ska känna sig tryggare, och man ska göra det med hjälp av teknik.

Polismyndigheten tilldelas två hundra nya miljoner. Målet är att fler poliser ska utbildas och att fler poliser ska synas ”på gatorna”.

– Sverige ska vara säkert. Om det ena benet är välfärden så är det andra den polisiära delen som man inte kommer ifrån. Den synliga polisen gör att man får ett bevis på att det gemensamma samhället tar människors trygghet och oro på allvar, säger Hallengren.

En större del av polisens resurser ska också gå till att utreda sexualbrott.

– En viktig del är att se till att hantera sexualbrotten, att de anmälningarna inte läggs på hög. Det är ett viktigt led i alla de satsningar som vi gör och ett delsvar som vi har på #metoo-uppropet.

Under budgetpresentationen framkom även att regeringen planerar att betala ut 5,2 miljarder kronor till landets kommuner. Pengarna utgör den skuld som kommunerna har dragit på sig i samband med mottagande och bosättning av ensamkommande barn och ungdomar.

Till tidningen Aftonbladet säger finansminister Magdalena Andersson (S) att de fem miljarderna kommer från överskott i de statliga finanserna.

– Vi tar från det reformutrymme som finns, vi har stora överskott i statsfinanserna, säger Andersson.

Satsningar i regeringens vårbudget: (Alla siffror i miljoner kronor)

Arbetsmarknad:

Fler bostäder: 110

Sommarjobb för unga: 100

Insatser i svenska (bland anant SFI): 60

Övriga insatser för fler i jobb: 81

Klimat och miljö:

Metangasreduceringsstöd: 270

Solcellsstöd: 170

Elfordonspremie: 45

Övriga miljö- och klimatsatsningar: 14

Välfärd:

Bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvård: 600

Stärkt trygghet för äldre: 350

Insatser för bättre etablering: 200

Åtgärder mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling: 125

Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer: 50

Fler böcker i förskolan: 50

Övriga välfärdssatsningar: 120

Säkerhet:

Polismyndigheten: 200

Tullverket och Skatteverket: 79

Totalt: 2 624 miljoner kronor