Laddar

Kalmarläkare får miljoner till forskningsprojekt: ”Fantastisk möjlighet”

Kalmarbaserade läkaren Thomas Schön har fått ett stort bidrag till ett forskningsprojekt i kampen mot sjukdomen tuberkulos. "Det är ett stort problem världen över", säger han.

1 person har regerat på denna nyheten

delningar

Till vardags arbetar Thomas Schön som överläkare på Länssjukhuset i Kalmar. Under de kommande tre åren kommer han att kombinera sin tjänst med att leda ett forskningsprojekt som ska främja behandlingen av sjukdomen tuberkulos.

– Det här är en fantastisk möjlighet att få dessa ekonomiska resurser att kunna forska på min arbetstid och bidraget ger mig även en möjlighet att jobba långsiktigt vilket är väldigt positivt, säger Thomas Schön.

Medlen som Vetenskapsrådet har beviljat till projektet uppgår till 5,5 miljoner svenska kronor och med hjälp av bidraget hoppas man kunna förmildra omständigheterna kring sjukdomen.

Målet med projektet är att få bort yttre faktorer som hämmar immunförsvaret mot tuberkulos och därmed stärker det kroppsegna försvaret mot sjukdomen. Främst via att få bort problemen med maskinfektion som drabbar väldigt många människor i Afrika. Får man bort den infektionen så har kroppen lättare att läka. Dessutom kommer vi att titta närmare på de läkemedel som redan finns idag och hur de påverkar immunförsvaret. Förhoppningen är att kunna göra behandlingen mer optimerad för de som drabbas, säger Thomas Schön.

Tuberkulos är en global sjukdom med en hög dödlighet som årligen drabbar cirka 9 miljoner människor världen över. I Sverige drabbas omkring 6-700 människor varje år och av dessa betecknas ett tiotal fall som svårbehandlade enligt Thomas Schön.

– Under 1930 och 40-talet var tuberkulos en folksjukdom i Sverige och sjukdomen var lika vanlig i Sverige då som den är i Afrika nu. Den är ett stort problem världen över och varje år avlider över 1,5 miljoner människor i sjukdomen. Det här projektet är ett litet steg på vägen och förhoppningsvis kommer det ha stor betydelse för många fattiga länder där sjukdomen är som störst, som exempelvis i Etiopien, säger Thomas Schön.

Relaterade artiklar