Laddar

KLART: Kalmars solpaneler försörjer byggnader i Stockholm

Kalmar Energi har ingått ett unikt samarbetsavtal som bland annat innebär att man kommer kunna bygga ut solcellsparken vid flygplatsen.

delningar

Kalmar Energi har tecknat avtal med Skanska om förnybar el till två kommersiella byggnader i Stockholmsområdet. Den förnybara elen produceras vid Törneby Solpark, belägen på Kalmar Öland Airport. Samarbetet mellan Skanska och Kalmar Energi omfattar hittills ca 4000 kvadratmeter solpaneler.

Det 20-åriga samarbetsavtalet mellan Skanska och Kalmar Energi är unikt. Avtalet säkerställer att lika mycket el som de aktuella byggnaderna använder kommer från helt nybyggda solpaneler i Törneby Solpark.

– Det här är en milstolpe i vår utveckling av nya hållbara affärsmodeller. Avtal omfattar solel under 20 år till ett värde av drygt 11 miljoner kronor och vi har förhoppningar om fler långa hållbara samarbeten, säger Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi, i ett pressmeddelande.

Utan samarbetet med Skanska hade utbyggnaden av Törneby Solpark tagit betydligt längre tid, eller kanske rent av inte blivit av. Tack vara Skanskas investering kan Kalmar Energi bygga andra etappen av Törneby Solpark.

Relaterade artiklar