Laddar

Klart: Nya simhallen placeras i Snurrom

På måndagen klubbade kommunfullmäktige beslutet att den nya simhallen ska placeras i Snurrom istället för i Tallhagen.

delningar

Vägen till beslut har varit lång, men på måndagen klubbade kommunfullmäktige att den nya simhallen ska placeras i Snurrom istället för i Tallhagen som var alternativet.

Beslutet föregick av en viss debatt, där Thoralf Alfsson (SD) förordade Tallhagen.

– Det var någon som sade att förlägga den nya simhallen i Snurrom är ett stolleprov, och jag är i viss mån beredd att hålla med om det. Jag menar att ett av de viktigaste kriterierna för placeringen av simhallen är lättillgänglighet, och där är Tallhagen mycket bättre placerat, sade han bland annat.

Kommunalrådet Johan Persson (S) menade dock att Snurrom var det bättre alternativet.

– Det avgörande för placeringen menar jag har varit frågan om expansion och utbyggnad. Ett av problemen med den befintliga simhallen har just varit att det inte gått att bygga ut befintlig byggnad vilket kommer att gå i Snurrom.

Efter votering vann Snurromförslaget med siffrorna 51 för och sju emot. 3 ledamöter avstod från att rösta.