Laddar

Kommunalrådet vill ha ny sporthall: ”Börjar bli omodern”

Lägger motion om en satsning på ny idrottsanläggning.

delningar

Borgholms sporthall byggdes 1969 och under årens lopp har flera nya sporter tillkommit och nyttjandet av sporthallen har ökat markant. Framför allt under vintertid är konkurrensen om tiderna i hallen hård.

Nu vill kommunalrådet Ilko Corkovic (S) att kommunfullmäktige i Borgholms kommun ska ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för att bygga en ny sporthall. I uppdraget vill han även att man ska undersöka möjligheterna till extern finansiering.

”Vi vill att Borgholms kommun ska vara en attraktiv plats att leva, bo och verka i året om för alla. Därför behöver Borgholm platser och lokaler som möjliggör en aktiv och meningsfull fritid. Närliggande kommuner har gjort och gör stora satsningar på idrotts- och fritidsanläggningar vilket ökar deras attraktionskraft för inflyttning av framförallt barnfamiljer”, skriver Ilko Corkovic i sin motion.

Han pekar på att man kan använda sporthallar till mycket mer än bara idrott.

”Moderna sporthallar används idag till mycket mer än bara till idrott, så som mässor och event, större konferenser, konserter m m. Med fler användningsområden blir även de ekonomiska förutsättningarna mer fördelaktiga. Vi ser gärna att den nya hallen bör ha kapacitet för 500-1000 åskådare som möjliggör fler användningsområden vilket kommer att gynna vårt lokala näringsliv. Det är en investering för framtiden och en expansion av vår kommun.”