Laddar

Kommunen planerar för cykelväg till Almérs

En efterlängtad cykelväg längs Storgatan i Färjestaden - och från Torslunda till Almérs kan bli verklighet.

delningar

Mörbylånga kommun har både behandlat både motioner och medborgarförslag om ärendet – en cykelväg utmed Storgatan samt från Torslunda är efterlängtad.

– Vi har börjat titta på hur det skulle kunna lösas rent praktiskt, som vart och hur cykelvägen skulle kunna dras, säger kommunalrådet Henrik Yngvesson (M).

Det är oklart när ett beslut kan tas tas då flera saker återstår att komma överens om. I handlingarna skriver kommunen att de anser att en gång- och cykelväg på sträckorna till Ica Almérs i Björnhovda är ”motiverad”.

– Vi har inte kommit till frågan om markinlösen men vi undersöker vad det finns för möjligheter längs Storgatan upp till 136:an och från Torslunda-Skogsby.

Kommunen har en dialog med Trafikverket kring att bygga cykelvägen. Samtal som till stora delar handlar om finansieringen, enligt Henrik Yngvesson.

– Trafikverket hävdar att det är inom tätbebyggt området och alltså kommunen som ska betala. Vi hävdar att det är mellan två tätbebyggda områden – då ska Trafikverket stå för finansieringen, säger han.

– Vi brottas lite där men kommer säkerligen fram till en bra lösning.

Frågan om cykelvägen har varit uppe i kommunstyrelsen. I en tjänsteskrivelse anser Mörbylånga kommun att trafiksäkerheten och trygghetsaspekter förbättras när nya gång- och cykelvägar byggs.

Det anses också gynna funktionshindrade då framkomligheten ökar. Och folkhälsan främjas, ”då fler väljer att cykla eller gå”.

Relaterade artiklar