Laddar

Kritiserat vårdbolag åtgärdar personalproblem

Omsorgsnämnden har haft möte med det berörda vårdbolaget.

delningar

Förra veckan kritiserade Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) ägarbolaget till tre demensboenden i Kalmar efter att det varit omfattande brist på personal och att de använde sig av kodlås på dörrarna på avdelningarna.

Omsorgsnämnden har nu träffat representanter från det berörda vårdbolaget som meddelar att de kommer att rätta sig efter IVO:s beslut.

– Mötet med vårdbolaget gick bra och vi är överens om att IVO:s och kommunens krav skall åtgärdas. Det handlar till exempel om att nattbemanningen ska öka på de tre vård- och omsorgsboendena på ett sådant sätt att de krav som har ställts på verksamheten verkligen uppfylls, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Bolaget ska skriftligen redovisa till omsorgsnämnden hur de arbetar för att uppfylla kommunens samtliga krav som finns med i avtalet senast den 31 mars. Detta ska också kompletteras med en muntlig redogörelse på omsorgsnämndens sammanträde i april.

Relaterade artiklar