Laddar

Läkare var en risk för patienter – anmäls

Obs, genrebild. - Foto: Pixabay

En läkare inom primärvårdsförvaltningen har anmälts till IVO.

delningar

Ärendet gäller en läkare som varit ansvarig för handläggningen vid flertalet händelser som anmälts enligt lex Maria och som medfört allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada.

De fyra händelserna inträffade mellan 2015-2018, det skriver Mattias Alvunger, chefsläkare för Region Kalmar i ett pressmeddelande.

Det senaste tillfället rör en patient som läkaren avstod att remittera enligt riktlinjer, detta trots ett förhöjt värde av blodprovet PSA. En senare utredning visar att detta var prostatacancer.

Vid två tidigare händelser har läkaren inte remitterat, eller dröjd med remiss, trots cancermisstänkta symtom eller undersökningsfynd. Vid de båda fallen kunde cancer konstateras vid ett senare tillfälle.

I det ena fallet bröstcancer med dottertumörer och i det andra cancer i tjocktarmen.

Läkaren har dessutom avstått från att fortsatt utreda smärta i underbenet, detta trots en riskmarkör för blodpropp visades i provtagningen. Patienten fick senare blodproppar i lungorna.

Vårdgivaren finner att läkaren inte agerat med vetenskapliga eller beprövad erfarenhet och att läkaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Med anledning av det görs en anmälan till IVO enligt patientsäkerhetslagen.

Relaterade artiklar