Laddar

Länsstyrelsen kallar till krismöte

Landshövdingen Thomas Carlzon. Foto: Arkiv/Pexels. - Foto: Arkiv

"Den långa torkan är mycket oroande", säger landshövding Thomas Carlzon.

delningar

Extremtorkan och vattenbristen gör nu att Länsstyrelsen i Kalmar län kallar LRF, Lantmännen, Arla, Swedish Agro, länets kommuner och flera andra aktörer till ett krismöte angående foderbristen i länet.

– Den långa torkan är mycket oroande för länets lantbruk. Vi samverkar redan kring vattenbristen och låga flöden i våra vattendrag. Nu måste vi ha krissamverkan i foderbristfrågan också, säger länets landshövding Thomas Carlzon i ett pressmeddelande.

Syftet med torsdagens sammankomst är att sammanställa en gemensam lägesbild, att förutse konsekvenser på kort och lång sikt och att diskutera möjliga åtgärder. Efter samverkansmötet kommer en sammanställd lägesbild att rapporteras.

På grund av torkan och foderbristen har flera andra åtgärder redan vidtagits. Bland annat råder generösa dispenser för skörd eller bete av mark i träda. Dessutom påverkas lantbrukarnas EU-stöd inte av skörd och tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar just nu.

– Givetvis följer vi även regeringens åtgärder för att se vilka resurser länsstyrelserna får för att kunna stötta länets lantbrukare, säger Carlzon.

Relaterade artiklar