Laddar

Läraren om betygen: ”Det finns fortfarande en del barnsjukdomar”

Majoriteten av Sveriges lärare tycker att kunskapskraven vid betygsbedömning är otydliga och varnar för att "tröskeleffekter" riskerar att förstöra elevers betyg. "Det finns fortfarande en del barnsjukdomar", säger Kalmarläraren Henrik Edsenius.

delningar

En rapport från Skolverket visar att Sveriges lärare generellt sett är nöjda med den ”nya” betygsskalan med A till F-betyg som infördes 2011. Men rapporten visar också att kunskapskraven vid bedömningen av elevernas kunskaper ofta är otydliga och för tolkningsbara.

– I vissa ämnen blir tolkningarna väldigt subjektiva. Då får man försöka sitta ner i arbetslag och till och med mellan olika skolor och diskutera. På så sätt kan man få en likvärdig skala och bedömning, säger Henrik Edsenius, medielärare på Jenny Nyströmsskolan, som till en början tyckte att kunskapskraven var för breda men nu tänkt om:

– I början tyckte jag att de kunde varit tydligare men nu förstår jag att det kanske måste vara så. Inom vissa ämnen händer det väldigt mycket hela tiden och då kan inte kraven vara för specifika – de ska ändå hålla i 10–15 år. Men frågar du en lärare inom natur kanske han eller hon har en annan åsikt.

Skolverkets rapport konstaterar att likvärdigheten i betygssättningen nationellt sett inte har förbättrats sedan det nya betygssystemet infördes. Ett annat problem som identifieras är så kallade tröskeleffekter – alltså att elever inte får ett högre betyg för att de inte uppfyllt enstaka delar av ett kunskapskrav.

– Det finns fortfarande en del barnsjukdomar kvar och tröskel-biten är en av dem. Vissa lärare följer planen bokstavligt och har man som elev då inte bockat av varenda detalj hamnar man betydligt längre ner på betygsskalan. Sedan finns det andra lärare som tolkar mer, säger Edenius och fortsätter:

– Jag tycker inte man ska vara en paragrafryttare. I början tror jag det tolkades för hårt men under årens gång tror jag fler lärare har undvikit den fällan. Att nå en likvärdig svensk skola är en process som tar tid men det känns som den har påbörjats.

Hela Skolverkets rapport om betygen kan du läsa här.

 

Relaterade artiklar