Laddar

LISTA: Åtta fakta om internationella kvinnodagen

Den 8 mars varje år uppmärksammas den internationella kvinnodagen världen över. Här har vi samlat fakta om dagen.

delningar

Den 8 mars varje år är det den internationella kvinnodagen. Syftet med dagen är att uppmärksamma mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors situation världen över.

Här är åtta fakta kring dagen som du kanske inte visste: 

1. Förslaget om att införa en dag till stöd för kvinnlig rösträtt presenterades vid en kvinnokonferens i Köpenhamn år 1910. Året efter uppmärksammades den internationella kvinnodagen för första gången.

2. Dagen firades till en början på olika datum under våren men 1921 slog man fast att den 8 mars skulle bli dagen då kvinnofrågor skulle uppmärksammas extra mycket världen över.

3. Trots att dagen uppmärksammades redan under början av 1900-talet var det först 1977 som det blev en officiell dag. Detta på initiativ av FN.

4. Under mellankrigstiden i Europa förbjöds dagen i de fascistiska och nazistiska staterna. Under 1950-talet uppmärksammades dagen mest i Östeuropa och i Sovjetunionen.

5. Dagen förknippades till en början med den kvinnliga vänsterrörelsen men nu för tiden är dagen inte kopplad till någon politisk ideologi.

6. Den internationella kvinnodagen fick större spridning i samband med den växande feminismen i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

7. 1972 uppmärksammades dagen stort i Sverige då Svenska kvinnors vänsterförbund arrangerade aktiviteter och demonstrationer tillsammans med kvinnoorganisationen Grupp 8.

8. Internationella kvinnodagen är ingen helgdag i Sverige men i flera andra länder, som i till exempel Vitryssland och Madagaskar, är det en röd dag.

Fakta: www.nordiskamuseet.se