Laddar

Livsviktig donationstrend växer i Kalmar

"Det här är såklart glädjande", säger en av Socialstyrelsens utredare.

delningar

En rapport som Socialstyrelsen genomfört visar att donationsfrekvensen i södra Sverige har ökat det senaste året. Kalmar ingår i sydöstra regionen i rapporten där statistiken visar att organdonationerna har ökat med 56 procent.

– Det här är såklart glädjande och resultatet av satsningar på organisation, utbildning och samverkan med ett aktivt donationsfrämjande arbete inom vården, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum, i ett pressmeddelande.

Nationella Donationscentrum är ett nyinrättat centrum med syftet att bland annat sprida kunskap om donationer till sjukvård och myndigheter, samt göra det lättare för fler att bekräfta att de är villiga donatorer.

– Om fler människor tog ställning och gjorde sin donationsvilja känd skulle det underlätta både för vården och för närstående, och donationsfrekvensen skulle sannolikt öka, förklarar Josefina Meyer.

Förra året uppmättes det högsta antalet donationer någonsin i landet, nämligen 188 stycken. Behovet av organ är stort i Sverige och framförallt njurar, lever och hjärta är eftertraktade organ.

Du kan göra din donationsvilja känd genom att antingen berätta för dina anhöriga att du går med på att donera organ och vävnad efter dina död. Andra sätt är att anmäla dig till Donationsregistret på Socialstyrelsens hemsida eller hämta ut ett donationskort på din vårdcentral eller på ett apotek.

Relaterade artiklar