Laddar

Myndighet föreslår plan – ska stoppa livsfarligt ämne

Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha en ny nationell plan för att minska radonhalterna i Sverige.

delningar

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige.

Nyligen beslutade regeringen att återinföra bidraget för radonsanering i småhus.

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, har bostadsminister Peter Eriksson tidigare sagt i samband med bidragsinförandet.

Nu vill Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätta att arbeta med att minska människors exponering för radon. Enligt myndigheten krävs nu åtgärder i form av en ny nationell handlingsplan.

Några av förslagen i handlingsplanen som har utarbetats av totalt sju statliga myndigheter är bland annat att Strålsäkerhetsmyndigheten bör få uppgiften att koordinera berörda myndigheters samarbete kring radon. Dessutom vill myndigheten att radonhalter i bostäder och på arbetsplatser kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3.

– Vi är flera myndigheter som har olika ansvar i radonfrågan, med den gemensamma nationella handlingsplanen kan vi lägga kraftigare fokus på frågan och tillsammans minska risken att människor skadas till följd av radonexponering, säger Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten står för direktivet tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac.

Genomförandet av handlingsplanens strategier och åtgärdsförslag kommer efterhand att följas upp och utvärderas, enligt myndigheterna.

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.