Laddar

Nu ska Kavaljeren räddas

Tack vare ett miljonbelopp kan man nu restaurera stadsporten.

delningar

Stadsporten Kavaljeren nere vid hamnen har under en längre tid varit avstängd för trafik på grund av dåligt skick och rasrisk. Nu ser det dock ut som att man kommer att kunna öppna upp den igen inom en inte allt för avlägsen framtid.

– Äntligen har vi fått de extra pengar vi så länge önskat för Kalmars befästningsverk från Riksantikvarieämbetet, säger länsantikvarie Birgitta Eriksson.

Länsstyrelsen har i flera omgångar begärt extra finansiering från Riksantikvarieämbetet för att kunna åtgärda de svåra skadorna på Kavaljersporten. De har nu fått ytterligare cirka 1,5 miljoner men man räknar med att porten kan komma att kosta lika mycket ytterligare att få iordning.

– Sättningar, växtlighet och mossa i fogarna men också lagning med cementbruk under bland annat 1930-talet har allvarligt skadat Kvarnholmens befästningsverk, säger antikvarie Jenny Sundström.

Sedan 2016 har skadorna på stadsporten Kavaljeren kraftigt förvärrats vilket innebär att de måste åtgärdas omgående. Risken är annars att skadorna blir ännu värre eller att det blir följdskador. I värsta fall kan det bli skador på omgivningen och passerande. Många fogar och stenar har fallit bort, så vatten har trängt in i murarna vilket lakat ur kalkbruket så att bara sand återstår.

Målet är att arbetet startar i augusti 2018 och kommer sedan att pågå i 4-5 månader.

Relaterade artiklar