Laddar

Ölandsbönder prisades av länsstyrelsen: "Väldigt lyckat"

Johan Parboäng och Roger Henell var två av lantbrukarna som fick diplom. - Foto: Pressbild

Skyddsarbetet gav 19 fågelungar.

delningar

Sommaren 2018 testade länsstyrelsen en ny metod för att ängshöken skulle kunna häcka ostört. Tio lantbrukare på Öland stängslade in rutor på cirka 50 gånger 50 meter vid första skörden.

På så sätt skulle ägg och ungar skyddas från både jordbruksmaskiner och rovdjur. Utfallet blev mycket positivt. Från de sex skyddade boen kunde 19 flygfärdiga ungar kunde sig sig av mot Afrika i höstas. På Johan Parboängs mark kläcktes fyra ungar.

– Det var väldigt lyckat och ovanligt. Det brukar vara två stycken som överlever i bona, säger Johan, som var en av dem som prisades.

Tio ölandska lantbrukare fick ta emot ett diplom av landshövdingen Thomas Carlzon för att de valt att avstå en del av sin vallskörd i samband med skyddsarbetet.

– Jag har varit intresserad av fåglar i hela mitt liv och sett till så att vissa arter har fått extra stöd, säger Johan, som fick diplomet för andra året i följd.

Sedan 2015 har länsstyrelsen aktivt arbetat för att skydda de ängshöksparen som häckar i åkermark.

Tre år tidigare upptäckte man att ängshökarna hade börjat överge sina vanliga häckninsplatser i agmyrar på norra Öland och i tokbuskmarker på Stora alvaret.

– Jag kollar ofta till dem när jag är ute på markerna. Sedan ringer jag till ängshöksbevakaren Gösta Friberg och berättar om det är någon som häckar. Då kommer Gösta och märker ut platserna, säger Johan Parboäng till 24Öland.

Relaterade artiklar