Laddar

Omfattande byte av vattenmätare börjar i veckan

Kalmar Vatten har påbörjat bytet till digitala vattenmätare hos alla fastighetsägare och Berga är först ut.

delningar

Kalmar Vatten har i dagarna påbörjat arbetet med att byta ut alla vattenmätare i Berga till digitala vattenmätare. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna.

Berga är först ut med att få sin mätare utbytta. När alla fastigheter i Berga är klara under 2018 står Djurängen, Funkabo, Getingen, Norrgårdsgatan, Skälby, Hagbygärde och Oxhagen på tur.

Bytet till de nya mätarna görs främst för att underlätta arbetet för både fastighetsägaren och Kalmar vatten. Kalmar vatten kommer nu att kunna läsa av mätarna själva och mätningarna kommer bli mer exakta.

De nya, fjärravlästa mätarna kommer även att kunna meddela Kalmar Vatten om det är något fel i vattenhanteringen i en fastighet, till exempel om det finns risk att vattnet fryser eller om det kan ha uppstått en läcka någonstans.

Berörda fastighetsägare kommer att få ett brev hemskickat två veckor innan bytet med en inbokad tid.

Relaterade artiklar