Laddar

Omfattande ombyggnation av station – väntas pågå i fem månader

Preem-stationen i bakgrunden ska byggas om i höst.

Här är åtgärderna företaget ansökt om bygglov för.

delningar

Det är Preem som ämnar bygga om sin obemannade bensinstation vid Träffpunkten i Färjestaden. Av ansökan om bygglov framgår det att byggtiden kommer vara från oktober och fem månader framåt.

Bland åtgärderna kommer man bland annat att bygga om följande:

* Ersätta befintligt skärmtak med nytt i nytt läge.

* Installera fristående pumpö med mätarskåp för tankning av tunga fordon.

* Installera ny påfyllnadsplats.

* Installera ovanjordisk enhet för AdBlue.

* Installera prefabricerade spillplattor av betong samt insatllera larmad klass 1-oljeavskiljare som spillzonerna ansluts mot.

* Oljeavskiljarens utlopp kommer att mynna i infiltrerbar mark.

* Sätta upp obelysta hänvisningsskyltar på tre ställen enligt bifogad skylöversikt.

Relaterade artiklar