Laddar

Omsorgsnämnden svarar på kritiken kring demensboende: ”Helt oacceptabelt”

De berörda demensboenden ska bland annat sakna personal och använda sig av kodlås på dörrarna till avdelningarna.

delningar

Förra veckan skrev 24Kalmar om att ett privatägd vårdbolag i Kalmar fått kritik av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) då ett av bolagets demensboende i staden har kodlås på entrédörrarna till avdelningarna, vilket innebär att de boende i praktiken är inlåsta när personal inte är på plats. Man har också haft åsikter kring den bristande bemanningen.

Nu har omsorgsnämnden i Kalmar mottagit IVO:s beslut och uttalar sig om ärendet.

– Det faktum att xx brister i bemanningen på samtliga boenden är helt oacceptabelt. Vi förutsätter att xx mycket skyndsamt vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla de krav som Inspektionen för vård och omsorg har ställt, kommenterar Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

IVO kräver bland annat att de tre boenden som fått kritik för bristande bemanning ska utöka den för att personalen ska kunna ha uppsikt över och utan dröjsmål kunna hjälpa och stödja de boende.

– Med anledning av att de tre boendena har brustit i  bemanningen och även har fått kritik inom andra områden av IVO har omsorgsförvaltningen fått till uppdrag att se över det gällande avtalet med xx. Därtill skall förvaltningen snarast kalla in xx till ett möte för att begära en redovisning av de åtgärder som de tre boendena måste vidta för att komma tillrätta med de brister som Inspektionen för vård och omsorg har funnit vid sin tillsyn, säger Liselotte Ross (V), andre viceordförande i omsorgsnämnden.

Vårdbolaget ska senast den 4 april ha redovisat sina vidtagna åtgärder till IVO.

– Detta är ett högprioriterat ärende och förvaltningen ska ge nämnden fortlöpande information. Ärendet kommer även att lyftas på nästkommande nämndsammanträde, avslutar Marita Fransson (C), ledamot omsorgsnämnden.

Relaterade artiklar