Laddar

Förslag: Bygg en cykelbro på Ölandsbron

Eddie Forsman, öländsk M-politiker och ordförande för styrgruppen bakom projektet med en cykelled mellan öns fyrar, vill att det ska byggas en cykel- och gångbro som ska hängas på Ölandsbron. "Vi kan inte bygga en cykelled för över 100 miljoner och så kan man inte ta sig dit", säger Forsman.

delningar

Det behövs en gång- och cykelbro mellan Öland och fastlandet, det tycker moderate Borgholmspolitikern Eddie Forsman som vill se en förstudie som slår fast om det är tekniskt möjligt att hänga en sådan bro längs med sidan på Ölandsbron.

– Vi håller på att bygga en cykelled på Öland men får hela tiden frågor om hur man kommer till Öland med cykel. Vi kan inte bygga en cykelled för över 100 miljoner och så kan man inte ta sig dit, säger han.

Forsman är ordförande i den styrgrupp som jobbar med projektet med en Ölandsled för cyklister mellan Långe Jan och Långe Erik. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart 2018 till en total kostnad på omkring 100 miljoner kronor. Fyr till fyr som projektet heter är en bidragande orsak till Forsmans förslag om en gång- och cykelbro över Kalmarsund.

– Jag räknar kallt med att den här leden ska bli en av de största anledningarna till att resa till Öland. När vi är klara blir det ungefär 27 mil sammanhängande som man kan cykla.

De nuvarande alternativen för cyklister som vill korsa sundet är färjan Dessi, buss eller att själv ta cykeln med bil över bron. Men problemen som Eddie Forsman lyfter fram är att färjan inte går året om och att bussarnas kapacitet att ta med cyklar är begränsad.

– Jag vill att det görs en förstudie som undersöker om det är tekniskt möjligt att göra en slags påhängsvariant som man kan använda som cykelbro. Jag har tittat på hur det ser ut ute i Europa och kan de bygga sådana där måste väl vi kunna göra det också.

Ett konkret förslag på hur en gång- och cykelbro skulle kunna se ut är fortfarande en bit bort, likaså vad kalaset skulle kunna kosta. Men det är ingen fråga som Forsman ser som ett problem.

– Det här är en lokal, regional, nationell och internationell fråga. Att bygga Förbifart Stockholm kostar också pengar. Om en teknisk förstudie säger att det går är det bara att sätta igång och jaga pengar.

Relaterade artiklar