Laddar

Positivitet bland småföretag trots minskad tillväxt

"Det finns en vilja att både expandera och investera", säger Swedbanks kontorschef.

delningar

Småföretagsbarometern, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, mäter småföretagskonjunkturen i Sverige. Den senaste undersökningen visar att Kalmar läns resultat har sjunkit sedan förra året.

Framför allt kan en nedgång märkas inom områdena sysselsättning och orderingång. Undersökningen visar att 17 procent av företagen som deltog hade ökat antalet anställda, vilket är en kraftig minskning i jämförelse med förra året, enligt ett pressmeddelande.

– Trots en avmattad konjunktur i länet är den samlade bilden är att många företag fortsatt går och mår bra i Kalmar län. Det finns en vilja att både expandera och investera. Den positiva trenden håller i sig och drivs av mycket byggnationer och en stark besöksnäring. Nyckeln till en fortsatt positiv utveckling är förbättrade kommunikationsmöjligheter och tillgång till relevant arbetskraft, säger Marie Fuhr- Ohlsson, kontorschef för Swedbank i Kalmar, i pressmeddelandet.

Kalmar läns största hinder, enligt Småföretagsbarometern, är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft med god kompetens. Dessutom är höga arbetskostnader och låg efterfrågan faktorer som påverkar resultatet av mätningarna. 57 procent av länets företag menar dock att de ser möjligheter att expandera på sikt.

Relaterade artiklar