Laddar

Projekt ska minska farliga ämnen på länets förskolor

Miljösamverkan Sydost ger nu ut en broschyr där förskolor och föräldrar tipsas om hur de kan arbeta för att undvika farliga ämnen i barnens närhet.

delningar

Länets tolv miljökontor har under våren genomfört en enkätundersökning riktad till alla förskolor i Kalmar län, skriver Regionförbundet i ett pressmeddelande. Syftet var att informera samt få en bild över hur förskolorna jobbar med farliga ämnen som kan finnas överallt i barnens miljö. Det kan röra sig om tryckimpregnerat trä, gamla elektronikprylar, väggfärg och plastleksaker utan märkning. Exempelvis kan mjuka plastleksaker innehålla ftalater som är ett ämne som kan vara farligt för barn.

Kartläggningen visar att det redan görs insatser för att minska barnens exponering för farliga ämnen. Dock finns det mer att jobba med, enligt rapporten. Som en del i projektet ger nu Miljösamverkan sydost ut en broschyr med resultat och tips till föräldrar och förskolor. Som exempel på hur man kan minska på gifterna på förskolorna nämns att rensa bort leksaker som är äldre än 2007, rensa ut elektronik som inte fungerar som leksaker, ställa krav på giftfria produkter vid upphandling, vädra efter rengöring samt städa i undanskymda utrymmen där dammet samlas.

 

Sponsrat inlägg

Mobilen tar plats i vår vardag

I dagens samhälle reagerar vi nästan mer på om någon inte pillar på sin mobil, än om man är upptagen med den.