Laddar

Så många får pengar för att vårda en närstående i Kalmar

En majoritet av dem är kvinnor.

delningar

Drygt 17.000 personer fick närståendepenning för vård av svårt sjuka anhöriga förra året enligt en sammanställning gjord av Nyhetsbyrån Siren. En majoritet av dem, 72 procent, var kvinnor. Den ojämna könsfördelningen återses i alla län, enligt statistik från Försäkringskassan. 448 personer i Kalmar län har fått närståendepenning under 2017 varav 73 procent är kvinnor.

– Omvårdnadsansvaret faller tyngst på kvinnor, och det påverkar både ekonomi och hälsa, säger Lina Brustad, kanslichef på Anhörigas riksförbund, till Nyhetsbyrån Siren.

Anhörigas riksförbund uppskattar att det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående. Närståendepenning kan den få som vårdar en anhörig som är svårt sjuk och håller på att dö.

– Först får man ingen hjälp alls i en sådan livssituation. Många upplever att man inte är sedd som anhörig och att det knappt finns något stöd alls från samhället. Det är inte förrän man slutar att försöka göra en person frisk, när en person är döende, som man plötsligt får information om stöd som anhörig, säger Lina Brustad.

Jämfört med 2016 har antalet mottagare av närståendepenning ökat med 12 procent. I Kalmar län har det ökat med cirka 18 procent.

FAKTA Närståendepenning

Den som avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk kan få närståendepenning. Med svårt sjuk menas att det ska finnas ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Ersättningen kan betalas ut i högst 100 dagar för varje person som vårdas.

Källa: Försäkringskassan

Relaterade artiklar